Home
Profiel
Echtscheiding
Contact

Bij deze vorm kiezen beide partijen voor één gezamenlijke echtscheidingsmediator. Tijdens de bemiddelingsgesprekken tracht u in onderling overleg met professionele ondersteuning van Marcella Klink tot overeenstemming te komen over alles wat moet worden geregeld. Dit geldt zowel op juridisch als emotioneel gebied. Marcella Klink houdt als neutraal persoon de belangen van beide partijen in het oog.

Marcella Klink is vanaf het begin aangesloten bij de vFAS, de organisatie van familierecht mediators waarbij kwaliteit is gewaarborgd.